شرکت تابان فولاد با دریافت نشان استاندارد ملی کشور ترکیه (TS) اقدام به تولید انواع اتصالات مطابق با این استاندارد می نماید.