آدرس کارخانه :
     زنجان - شهرک صنعتی شماره یک - نبش خیابان دی جنوبی
     تلفن کارخانه :                 32221212   024
     واحد فروش   :                 32221734   024
     واحد تضمین مرغوبیت :    32222346   024
     فکس :                           32221213   024
     ایمیل  :               info@taban-foolad.com