نام و نام خانوادگی: ماهرخ حیدری
تحصیلات: مهندس مکانیک
آدرس ایمیل: m.heydari@taban-foolad.com

واحد برنامه ریزی تولید که نتیجه یک تفکر جامع در شرکت تابان فولاد می باشد عهده دار ارائه سیستمی برای مدیریت موثر تمامی منابع و یکپارچه سازی فعالیت های انجام گرفته در جهت بالا بردن کارایی شرکت می باشد.

این واحد با بکار گیری نرم افزارهای مدیریت برنامه ریزی تولید و هچنین روش های کارآمد قادر به کنترل تمامی منابع مورد نیاز برای دریافت، تولید، ارسال و پاسخگویی به نیازهای مشتریان با سرعت، دقت و کیفیت بالا می باشد.

تأمین مواد اولیه، کنترل و پیگیری روند تولید، کنترل موجودی و انبار، تولید سفارش در زمان تعیین شده نتیجه فعالیت های صورت گرفته در واحد برنامه ریزی تولید در راستای دستیابی به اهداف عالیه شرکت می باشد.