DIN – Vokietijos standartizacijos institutas

Dydžių standartas:
 

Medžiagų ir leistinų nukrypimų standartas: